Listado de Cursos
Terapia Craneosacral
Introducción a terapia craneosacra
Terapia craneo sacral I (TCS I)
Terapia craneo sacral II (TCS II)
Terapia CraneoSacral Pediátrico
Liberación Somatoemocional
Liberación Somatoemocional I (LSE I)
Liberación Somatoemocional II (LSE II)
> programa de correlatividades